Méér Muziek in de Klas Helmond

Het project Meer Muziek in de Klas Helmond is de lokale variant van de landelijke organisatie.

ReCo Culture Management is hierbij betrokken als projectleider.

Het doel van dit project is een blijvende ontwikkeling te initiëren en te coördineren waarmee muziekonderwijs structureel en blijvend wordt ingebed in het curriculum van het basisonderwijs.

Een eerste stap hierin, is het ondertekenen van een convenant op 20 november 2019 door alle Helmondse basisscholen en andere culturele partners, waarna per basisschool deelplannen worden opgesteld en uitgevoerd, iedere school in eigen tempo en naar eigen behoefte.

Dit project zal uitmonden in de inrichting van een organisatie die deze plannen blijft monitoren, stimuleren en ondersteunen.