PR & fondsenwerving

ReCo heeft jarenlange ervaring met het werven van fondsen en de daarbijbehorende PR.

Voor een fondsaanvraag is een goede visie en toekomstplanning van groot belang. Hieraan wordt in dit traject dus veel aandacht geschonken.

Daarnaast hebben wij een uitgebreid overzicht van mogelijke fondsen, passend bij de aanvraag.